El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya (MIA Cat) valora molt positivament la decisió de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) de votar contra el Capítol setè de la Llei de Pressupostos.

CATALÀ – CASTELLANO

El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya (MIA Cat) valora molt positivament la decisió de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) de votar contra el Capítol setè de la Llei de Pressupostos.

El MIA Cat ha sabut, en les darreres hores, de la decisió de CSQEP de votar en contra del Capítol setè de la Llei de Pressupostos i considera que, des del més absolut respecteals motius que els han portat a prendre-la, el seu vot negatiu demostra que la finalitat del PDECAT i ERC, grups que van presentar la Llei de Pressupostos, no és posar fials impactes ambientals i de salut que provoca l’energia nuclear.

El MIA Cat valora molt positivament la decisió de CSQEP pel que té sintonia amb el rebuig majoritari de la societat de Catalunya a l’energia nuclear, i considera que indica el camí pel qual plantejar una resposta social i política a la pressió de la industria nuclear i els seus partidaris per allargar el funcionament d’Ascó i Vandellòs 2 fins al 2045 i 2047, respectivament.

Recordem que el Capítol setè de la Llei de Pressupostos introdueix la figura d’un «impost» sobre les emissions quotidianes i rutinàries de radioactivitat dels reactors nuclears per seu impacte sobre la salut de la població, quelcom que fins ara s’ha negat des de totes les instàncies institucionals que ha considerat les tals emissions com inofensives. El Moviment Ibèric Antinuclear ja va manifestar que aquest «impost» suposava un aval a l’allargament del funcionament de les centrals, i que legitimava els impactes sobre la salut de la població al donar-les un valor monetari. Una síntesi dels seus arguments van ser explicats en un Manifest que ha tingut el suport de 1.040 persones.

Amb aquesta decisió, presa des de la seva pròpia lògica política, CSQEP fa un pas endavant per posar fi al funcionament dels set reactors nuclears que funcionen a Espanya, en la línia de la Proposició de Llei presentada pel grup d’Unidos Podemos al Congrés dels Diputats.

Des del MIA Cat fem una crida a tot el teixit social i a totes les forces polítiques del Parlament, especialment a aquelles que han inclòs el rebuig a l’energia nuclear en els seus programes electorals, per tal de bastir una xarxa de resistència queimpedeixi la renovació dels permisos de funcionament de Vandellòs 2 i Ascó al 2020 i 2021, respectivament.

Catalunya, 22 de març de 2017.

Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya.


———————————————————————————————–

El Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña (MIA Cat) valora muy positivamente la decisión de Catalu
nya Sí Que Es Pot (CSQEP) de votar contra el Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos.

El MIA Cat ha sabido, en las últimas horas, de la decisión de CSQEP de votar en contra del Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos y considera que, desde el más absoluto respeto a los motivos que les han llevado a tomarla, su voto negativo demuestra que la finalidad del PDECAT y ERC, grupos que presentaron la Ley de Presupuestos no es poner fin a los impactos ambientales y de salud que provoca la energía nuclear.

El MIA Cat valora muy positivamente la decisión de CSQEP por lo que tiene de respeto y sintonía con el rechazo mayoritario de la sociedad de Cataluña a la energía nuclear, y considera que es un ejemplo de que hay que plantear una respuesta social y política a la presión de la industria nuclear y sus partidarios para alargar el funcionamiento de Ascó y Vandellòs 2 hasta el 2045 y 2047, respectivamente.

Recordemos que el Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos introduce la figura de un «impuesto» sobre las emisiones cotidianas y rutinarias de radiactividad de los reactores nucleares para su impacto sobre la salud de la población, algo que hasta ahora se ha negado desde todas las instancias institucionales que ha considerado las tales emisiones como inofensivas. El Movimiento Ibérico Antinuclear ya manifestó que este «impuesto» suponía un aval al alargamiento del funcionamiento de las centrales, y que legitimaba los impactos sobre la salud de la población al darles un valor monetario.Una síntesis de sus argumentos fueron explicados en un Manifiesto que ha tenido el apoyo de 1.040 personas.

Con esta decisión, tomada desde su propia lógica política, CSQEP da un paso adelante para poner fin al funcionamiento de los siete reactores nucleares que funcionan en España, en la línea de la Proposición de Ley presentada por el grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los diputados.

Desde el MIA Cat llamamos a todo el tejido social ya todas las fuerzas políticas del Parlamento, especialmente a aquellas que han incluido el rechazo a la energía nuclear en sus programas electorales, a construir una red de resistencia que impida la renovación de los permisos de funcionamiento de Vandellòs 2 y Ascó 2020 y 2021, respectivamente.

Cataluña, 22 de marzo de 2017.

Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña.

Anuncio publicitario